ผ่านการรับรองจาก สมอ.

หมอนเมืองเลย ไม่มีผสมสารเรดอน หมอนเรา ผลิตแบบ Hand made แถมหมอนเรา ผ่านการรับรอง จาก สมอ. แล้วคร้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม